Kościół pod wezwaniem Uczniów Pańskich 

Kościół pod wezwaniem Posłania Uczniów Pańskich w Kępie Zawadowskiej w Warszawie
Realizacja: rok  2014 - 
ul. Bruzdowa 11, KĘPA ZAWADOWSKA