KOŚCIÓŁ I ZESPÓŁ BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

Kościół katolicki pod wezwaniem Posłania Uczniów Pańskich oraz zespół budynków parafialnych wraz z niezbędną infrastrukturą w  Warszawie
REALIZACJA 2014-
WARSZAWA, POLSKA